top of page

Fra våren 2023 utfører vi drivstoff-rens ved vi de fleste båthavner i Sør-Norge

Skjermbilde 2023-05-13 kl. 13.47.33.png

Nortank Fuel Service - For sikkerhets skyld!

Problemstillingen er kjent, frykten for dieseldyr, vann og annet rusk i tanken gnager de fleste båteiere. Etter henvendelse fra båtforeninger, fellesbrygger og båthavner etablerte Nortank avdelingen

FUEL SERVICE som utfører rensing av drivstoffet som er ombord. 

For de båthavner og foreninger som har inngått RAMMEAVTALE med NORTANK FUEL SERVICE kommer vi regelmessig, minst 2 ganger i året og utfører fuel-rens. Vi kommer også hvis uhellet har vært ute og feilfylling er utført.

 

En RAMMEAVTALE for rensing av drivstoff FOREBYGGER situasjoner med motorstopp og potensielt farlige situasjoner som kan oppstå når motorkraften forsvinner. En rammeavtale er gratis å inngå. 

 

Priser. Vi skiller mellom enkeltoppdrag og gruppe-oppdrag, Enkeltoppdrag er når vi kommer for å betjene én båt, typisk når det er startvansker eller når båteiere har har fått påvist urenheter i taken. 

Gruppeoppdrag er det meste vanlige der det er avtalt av vi kommer for å utføre fuel-rens på flere båter. 

Enkeltoppdrag kan ikke fastprises på grunn av kjørelengder, fuel-mengde og årstid. En omtrentlig pris kan oppgies på telefon.

For gruppe-oppdrag, ofte organisert av båtforeningen eller andre er prisen fast i forhold til væskemengden som skal renses. 

(Prisene under er basert på RAMMEAVTALE med avtalt minsteantall båter skal ha rensing, ofte mellom 5 og 10 båter)

Kr. 1 950.- for væskemengder inntil 200 liter

kr. 2 250.- for væskemengder mellom 200 og 500 liter.

kr. 2 500.- for væskemengder over 500 liter + kr. 1 pr liter for volumer ut over 500 liter. 

( eks. kr. 2 500.- + 800 liter diesel = 2 500 + 300 litter = kr 2 800.-

eller 2 500.- + 550 liter = 2 500.- + 50 liter = kr. 2 550-

Hva gjør NORTANK FUEL SERVICE?

Etter ankomst trekker vi sugeslangen frem til båten, Da har båteier allerede åpnet "mannhullet" eller luken i toppen av tanken slik at vi enkelt kommer til med slangen vår. Væsken suges inn i tanken ombord i bilen, og gjennomgår en renseprosess der vann og partikler fjernes gjennom omfattende filtrering. Finhetsgraden på finfilteret er 10 my.  

Båteier har gjerne noe ekstra drivstoff klar som tilføres tanken/skylles ned i tanken mens vi suger ut restene, for at alle partikler skal tas med. Absorbent-pølser tilføres og tørker opp de siste restene. (Utføres av båteier før tilbakeføring av drivstoff. Absorbent kan kjøpes av Nortank Fuel Service på stedet. kr. 198 pr. stk. 75 mm x 125 mm. Behov; ofte 2-4 stk.)

Når drivstoffet er renset, tilbakeføres den til tanken gjennom tilførselsslangen. Du får altså tilbake drivstoffet ditt i renset form. Ring oss på 926 78 000 for en prat!

Fuelsertvice.png
bottom of page